Podpora parkouru v srdci Slovenska

V roku 2016 sme sa ako OZ Slovak Freerun Family uchádzali o finančnú podporu z Nadácie pre deti Slovenska, z nadačného fondu Deti v bezpečí, ktorého zriaďovateľom je od roku 2015 poisťovňa Kooperativa. Cieľom spomínaného nadačného fondu je podpora bezpečného pohybu, prevencia úrazov detí a vytváranie bezpečného prostredia v rodinách, školách a komunitách.

Sme veľmi vďační, že náš projekt s názvom Podpora parkouru v srdci Slovenska bol nakoniec podporený sumou 1950 eur, vďaka ktorým bude parkour v Banskej Bystrici ešte dostupnejší, zlepšia sa podmienky na jeho trénovanie a tiež pomôžu pokryť náklady na podujatie Parkour Meeting Banská Bystrica 2017 (PKM BB 2017). Spomínané finančné prostriedky poslúžia na nasledovné:

- prenájom telocvične v Banskej Bystrici počas zimných mesiacov - zabezpečenie bezplatných tréningov pre všetkých

- komunikačné náklady - pokrytie kreditu do mobilov pre organizátorov podujatia PKM BB 2017

- parkourové prekážky - nákup prenosných prekážok na tréningy, parkourové exhibície či samotné podujatie PKM BB 2017

- kamera - nákup kvalitnej techniky na zaznamenávanie tréningov, fotenie a tvorbu videí na ďalšiu prezentáciu parkouru

- doprava - zabezpečenie dovozu a odvozu prekážok na a z podujatia PKM BB 2017

- strava pre dobrovoľníkov - zabezpečenie jedla pre ľudí, ktorí sa zapájajú do prípravy podujatia PKM BB 2017

 

Vytvorte si svoj web alebo online obchod cez Mozello.

Rýchlo, jednoducho a bez programovania.

Nahlásiť zneužitie Viac informácií